fbpx

เปิดโครงการฉีดวัคซีนชายแดน จ.จันทบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.จันทบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง