fbpx

เผยวัคซีนโควิดของ J&J ป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้

จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ เผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่บริษัทพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาและเชื้อโควิดกลายพันธุ์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่คงทนต่อการติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้น