fbpx

พรรคกล้าเรียกร้อง ครม.ลดหย่อนภาษีที่ดิน 90%

“พรรคกล้า” จับมือเครือข่าย Hostel เรียกร้อง ครม. ลดหย่อนภาษีที่ดิน 90% อีกปี “อรรถวิชช์” ขอรัฐมองเอกชนเป็นหุ้นส่วน หากเอกชนไม่ฟื้น เศรษฐกิจประเทศก็ไม่ดีขึ้น