fbpx

ผู้ผลิต-ผู้บริโภคขานรับมาตรการหนุนมอเตอร์ไซค์ EV

หลายฝ่ายขานรับมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ลดอากร-ลดภาษีสรรพสามิต ให้เงินสนับสนุนรถนำเข้าทั้งคัน หวังผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต EV ขณะที่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เสนอภาครัฐควรลดอากร ลดภาษี