fbpx

“เจ้าสด” งดทำสัญลักษณ์มือรูปดอกบัว ขอทุกคนส่งกำลังใจ

“เจ้าสด” ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี งดการทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปดอกบัว เกรงจะขัดต่อกฎของไอโอซี แต่จะชูมือในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น ขอทุกคนช่วยส่งกำลังใจในการชกทุกไฟต์