fbpx

หวยเหลือค้างแผง ยอมขายขาดทุนใบละ 75 บาท

ผู้ค้าลอตเตอรี่ จ.ลำปาง โอดสถานการณ์ปีนี้หนักสุด ลูกค้ามีน้อย ไม่ค่อยออกมาซื้อ หวยเหลือค้างแผงเพียบ ยอมขายขาดทุน 3 งวดติด เหลือใบละ 75 บาท