fbpx

สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม

รัฐสภา 7 ก.ค. – สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม รมว.ยธ.แจงหลักการเพื่อคุ้มครองเกษตรกร-วิถีชุมชน ยืนยันไม่เขียนกฎหมายเอื้อประโยชน์ใคร เตรียมนิรโทษกรรมผู้ต้องคดีค้ากระท่อม 8,000 ราย หลังกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมมีผลบังคับใช้

เปิดร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ เพื่อเอกภาพการบริหารจัดการน้ำ

สนช.มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ตามที่ ครม.เสนอ ร่างกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสอดคล้องกันในทุกมิติ