fbpx

บ.ยาเกาหลีใต้ผ่านรับรองผลทดลองยาต้านโควิดระยะแรก

แดวูง ฟาร์มาซูทิคอลของเกาหลีใต้เผยว่า การทดลองทางคลินิกระยะแรกของยานิโคลซาไมด์ที่ใช้กำจัดพยาธิตัวตืด เพื่อนำมารักษาโควิด-19 ผ่านการรับรองแล้ว

สมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุ่นองค์ก่อนตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะแรก

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นแถลงวันนี้ว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ สมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ก่อนทรงรับการถวายการตรวจพระถัน (เต้านม) และพบมะเร็งระยะแรก