fbpx

เสวนา เอาไง!ค่ารถไฟฟ้าแพง หนุนรัฐทำราคามาตรฐานเดียว ไม่ต่อสัปทานเอกชน

เวทีสัมมนา คลับเฮ้าส์ “เอาไงดี ! ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทางออกที่ดีของผู้ใช้บริการ” ทั้งภาคประชาชน วิชาการ การเมือง กรมรางฯ เห็นฟ้องต้องทำราคามาตรฐาน ราคาถูก ลดความเหลี่ยมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงรถไฟฟ้ามากขึ้น ย้ำรัฐไม่ควรต่อสัมปทานที่กำลังหมดแก่เอกชน เพื่อนำโครงข่ายมาทำราคาได้ และรอผู้ว่า กทม.หลังเลือกตั้งมาแก้ปัญหารถไฟฟ้าในเมือง

เร่งแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน ใช้เขตทางสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รฟม. เดินหน้าแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้เขตทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

ติง ส่งเสริมEV ต้องไม่กระทบเกษตรกรไทย

กรุงเทพฯ 9 ธ.ค.-“อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล” ติงรัฐบาลส่งเสริมอีวี ต้องคิดถึงภาคการเกษตรกร ทำอย่างไรไม่กระทบ พืชพลังงาน แนะส่งเสริมผลิตเพื่อส่งออก หรือใช้ในเมืองเป็นหลักเพื่อลดมลพิษ