fbpx

เร่งแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน ใช้เขตทางสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รฟม. เดินหน้าแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้เขตทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

ติง ส่งเสริมEV ต้องไม่กระทบเกษตรกรไทย

กรุงเทพฯ 9 ธ.ค.-“อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล” ติงรัฐบาลส่งเสริมอีวี ต้องคิดถึงภาคการเกษตรกร ทำอย่างไรไม่กระทบ พืชพลังงาน แนะส่งเสริมผลิตเพื่อส่งออก หรือใช้ในเมืองเป็นหลักเพื่อลดมลพิษ