fbpx

กู้ภัยปะทะคารมญาติผู้ป่วย

คนขับรถพยาบาลปะทะคารมกับญาติผู้ป่วย เหตุไม่ประสานทางกันจนเป็นเรื่องบานปลาย เอาผู้ป่วยกลับทั้งที่ไปถึงบ้านแล้ว เดือดร้อนญาติต้องออกตามหาเกือบทั้งคืน