fbpx

สโลวาเกียออกใบรับรอง “รถยนต์บินได้” แล้ว

สำนักงานขนส่งของสโลวาเกียได้ออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (airworthiness) ของรถยนต์บินได้ที่มีชื่อว่า ‘แอร์คาร์’ (AirCar) ซึ่งถือเป็นย่างก้าวแรกที่นำไปสู่การผลิตรถยนต์บินได้ในเชิงพาณิชย์

สารคดีโลก : ญี่ปุ่นเร่งพัฒนารถยนต์บินได้

ญี่ปุ่นกำลังเร่งมือพัฒนาต้นแบบรถยนต์บินได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งเป้าจะนำไปใช้จุดคบเพลิงเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในอีก 2 ปีข้างหน้า