fbpx

ระดมรถทหารหนุนภารกิจย้ายผู้ติดเชื้อ

กองทัพบกส่งรถ 103 คันหนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทม.-ปริมณฑล ประสานปฏิบัติกับศูนย์เอราวัณ ศูนย์นเรนทร และศูนย์แรกรับผู้ป่วย