fbpx

เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” 14 มิ.ย.นี้

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” วันที่ 14 มิถุนายนนี้ และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ วันที่ 21 มิถุนายน ก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ส่วนการเยียวยาทั้ง 4 มาตรการจะช่วยเติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท

คลังย้ำเลือก ‘คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เพียงโครงการเดียว

คลัง เปิดทางคนพลาดลงทะเบียนครั้งก่อน เข้าร่วม “คนละครึ่ง” เฟส 3 เพิ่มอีก 16 ล้านคน ย้ำต้องไม่ซ้ำโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” คืนเงินเป็นส่วนลดให้ผ่าน E-Voucherไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน กระตุ้นการใช้จ่าย