fbpx

รมว.พม.นำแถลงชี้แจงกรณียักยอกเงิน 13 ล้าน

รมว.พม.นำแถลงชี้แจงกรณีนักพัฒนาสังคมชำนาญการซี 6 ยักยอกเงิน 13 ล้านบาท ไม่ใช่เงินช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มคนพิการ หลังเกิดเหตุมีคำสั่งให้ออกจากราชการ พร้อมอายัดบัญชีส่วนตัวทั้งหมด และประสาน ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน สั่งรื้อระบบเบิกจ่ายงบประมาณใหม่ป้องกันปัญหาทุจริต