fbpx

จีนให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ หนุนมีลูกมากขึ้น

ปักกิ่ง 21 ก.พ. – กรุงปักกิ่งจะรวมบริการทางการแพทย์ 16 แห่ง ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) ไว้ในโครงการประกันสุขภาพของประชาชนในเมืองหลวงเพื่อสนับสนุนให้ชาวกรุงปักกิ่งมีบุตรมากขึ้น ในขณะที่จีนมีอัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หนังสือพิมพ์ปักกิ่ง เดลี (Beijing Daily) ของทางการจีน รายงานวันนี้ว่า ทางการกรุงปักกิ่งจะรวมบริการทางการแพทย์ 16 แห่งที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไว้ในโครงการประกันสุขภาพของประชาชนในเมืองหลวง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น นโยบายนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นประโยชน์ต่อคู่สามีภรรยาที่มีรายได้ต่ำที่ต้องการมีบุตร รวมถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับบริการเหล่านี้ เนื่องจากไม่มีประกันสุขภาพของเอกชน ข้อมูลของทางการจีนระบุว่า จีนมีอัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 เป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่าวในการประชุมรัฐสภาประจำปีในเดือนมีนาคมปีที่แล้วว่า รัฐบาลจะเร่งหาทางกระตุ้นให้จีนมีอัตราเด็กเกิดใหม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม จากนั้นประกาศในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันว่าจะให้ชาวจีนมีลูกได้สูงสุด 3 คน และผ่านเป็นกฎหมายบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม ด้านผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่า จีนกำลังเผชิญกับปัญหาระเบิดเวลาทางประชากร (demographic time-bomb) เนื่องจากมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีประชากรวัยทำงานลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเด็กเกิดใหม่ที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงนโยบายลูกคนเดียวที่จีนใช้มานานราว 40 ปีก่อนถูกยกเลิกในปี 2559. -สำนักข่าวไทย