fbpx

แรงงานมีทักษะดึงดูดต่างชาติทำธุรกิจในเวียดนาม

ฮานอย 29 พ.ค.- ผลการสำรวจของธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) พบว่า บริษัทต่างชาติที่ทำหรือคิดจะทำธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชี้ว่า แรงงานมีทักษะของเวียดนามคือปัจจัยที่ดึงดูดการตัดสินใจ เอชเอสบีซีสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า 1,500 คนในบริษัทที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 170 ล้านบาท) ใน 6 ประเทศประกอบด้วยจีน อินเดีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคม ผู้ตอบ 3 ใน 10 ระบุว่า แรงงานมีทักษะของเวียดนามคือปัจจัยที่ดึงดูดการตัดสินใจในการทำธุรกิจมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 27 ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในแง่ดี ค่าจ้างที่แข่งขันได้ และความยืดหยุ่นของเวียดนามช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 31 กังวลเรื่องระเบียบใหม่ในการลดการปล่อยคาร์บอน หลังจากเวียดนามประกาศจะบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 บริษัทอเมริกันร้อยละ 36 สนใจเวียดนามเพราะเปิดโอกาสให้พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ร้อยละ 33 ชอบระเบียบที่เอื้ออำนวยของเวียดนาม บริษัทอินเดียร้อยละ 49 ชอบที่รัฐบาลและสภาพแวดล้อมด้านระเบียบของเวียดนามมีความเกื้อหนุน ร้อยละ […]