fbpx

OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อม “สืบสาน รักษาและต่อยอด”

ปลื้มปีติน้ำพระทัย ในหลวงและพระราชินี พระราชทานกำลังใจประชาชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อม “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านบาท ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากพลิกฟื้นวิกฤติโควิด-19

ไม้ตีมอง! แค่ตีลงน้ำ ปลาแตกตื่นทั้งบาง

ไปดูวิธีการหาปลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านโนนแดง แค่ใช้ “ไม้ตีมอง” ตีลงน้ำ เสียงดังกังวาน ปลาน้ำลึกแตกตื่นทั้งบาง วิ่งเข้ามองอย่างง่ายดาย

หนุ่มตรังสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำเตาอั้งโล่โบราณ ส่งขายทั่วภาคใต้

หนุ่มตรังสืบสานภูมิปัญญาทำเตาอั้งโล่แบบโบราณ ส่งขายทั่วภาคใต้ ท่ามกลางกระแสการใช้เตาไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มที่มาแรง แต่ยอดขายยังดีไม่มีตก บางช่วงผลิตแทบไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า

ชัยนาทจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ชัยนาทจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว