fbpx

สธ. เผยผลสำรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

สธ. เผยผลสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เปิดผลสำรวจภูมิคุ้มกันโควิดคนไทยใน 12 เขตสุขภาพ

อธิบดีกรมวิทย์ฯ แจงผลสำรวจภูมิคุ้มกันโควิดในคนไทย 12 เขตสุขภาพ เป็นการสำรวจผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อมาก่อน พบติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวถึง 1.4% โดยพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล พบติดเชื้อไม่รู้ตัวมากสุด 6.2%

อินเดียเตรียมพร้อมรับมือโควิดระบาดระลอก 3

อินเดียเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดระลอก 3 ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน โดยศึกษาจากบทเรียนอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในการระบาดระลอก 2 เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม

เตือนบริการตรวจภูมิโควิด ใช้ชุดตรวจ/น้ำยาฯ ไร้การรับรอง เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาชักชวนให้ตรวจหาแอนติบอดีเพื่อวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจหรือน้ำยาตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน (Quantitative antibody) ยังไม่มีการรับรองผลลัพธ์จากหน่วยงานใด เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง หลอกลวงประชาชน

ระดมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดในแรงงานตลาดกลางกุ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดมตรวจหาภูมิคุ้มกันผู้อาศัยในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 1,990 คน ทั้งในกลุ่มที่เคยติดและไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 หวังใช้วางแผนป้องกันโรคโควิด-19 ในอนาคต