fbpx

ถ่านจากเปลือกทุเรียน ลดปัญหาขยะ

ไอเดียเเจ่ม! ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.อุตรดิตถ์ นำเปลือกทุเรียน และผลทุเรียนที่ร่วงไปตากแห้ง มาผลิตเป็นถ่านชีวภาพ นำกลับไปใช้เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน สู้ภัยแล้ง และลดปัญหาขยะ