fbpx

กระแสลิซ่า ดัน “Soft Power” ไทยสู่อุตสาหกรรมฟื้นประเทศ

หลังจากเอ็มวีเพลงของ “ลิซ่า” ปลุกกระแสการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างชาติ ทำให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและบันเทิงไทยสมัยใหม่เป็น Soft Power ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

GCNT ปลุกพลังภาคธุรกิจไทยใช้พลังความยั่งยืนฟื้นประเทศ

GCNT ปลุกพลังภาคธุรกิจไทยใช้พลังความยั่งยืนฟื้นประเทศ ตั้งเป้าเทียบเชิญ 200 องค์กรธุรกิจในไทยร่วมเป็นสมาชิก