fbpx

เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย

ผู้แทนประเทศไทยคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 5 เกียรติคุณประกาศ ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ออนไลน์ 64

2 คณะนักเรียน คว้าชัยเคมี-ฟิสิกส์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

คณะนักเรียน คว้า1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน แข่งเคมีโอลิมปิก จากสาธารณรัฐสโลวัก-สาธารณรัฐเช็ก และคณะฟิสิกส์โอลิมปิก คว้า1เหรียญทอง 4เงิน จากโปรตุเกส กลับถึงไทยแล้ว