fbpx

2 คณะนักเรียน คว้าชัยเคมี-ฟิสิกส์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

คณะนักเรียน คว้า1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน แข่งเคมีโอลิมปิก จากสาธารณรัฐสโลวัก-สาธารณรัฐเช็ก และคณะฟิสิกส์โอลิมปิก คว้า1เหรียญทอง 4เงิน จากโปรตุเกส กลับถึงไทยแล้ว