fbpx

รมว.ยธ. เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

รมว.ยุติธรรม เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ หวังป้องกันอาชญากรรมสะเทือนขวัญ ทำสังคมให้ปลอดภัย สมาชิกบางตาประธานสั่งเลื่อนไปลงมติครั้งหน้า