fbpx

ทบ. ประสานความร่วมมือทุกมิติ สร้างพื้นที่ชายแดนมั่นคง

ทบ. ย้ำประสานความร่วมมือทุกมิติ สร้างพื้นที่ชายแดนมั่นคง ส่วนการฝึกทหารใหม่ปีนี้เน้นพัฒนาศักยภาพคน พร้อมเดินหน้าช่วยเกษตรกรรับซื้อผลผลิตตามฤดูกาล