fbpx

ชาวบ้านคลายกังวล “พี่เบิร์ด” ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ถูกต้อง

ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายตรวจสอบแล้ว “พี่เบิร์ด ธงไชย” ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ถูกต้องและรับวัคซีนแล้ว ทำให้ชาวบ้านคลายกังวล