fbpx

ไม่ขัดแย้ง-ขออภัยผู้ถูกเลื่อนฉีดวัคซีน

เลขาธิการ สมช. -ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน ไม่มีประเด็นความขัดแย้ง ขออภัยผู้ถูกเลื่อนฉีดวัคซีน