fbpx

“พระพุทธรูปกระดาษสา” องค์เดียวในโลก

องค์เดียวในโลก “พระเจ้าสา” พระพุทธรูปทำจากกระดาษสา ที่วัดต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสา หวังให้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ที่วัดเดียวกันนี้ยังมีพระสงฆ์ 3 คู่ ที่เป็นพ่อลูกกัน แห่งเดียวในไทยด้วย