fbpx

ประชาชนทยอยเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธ-วัดบวรฯ

ประชาชนทยอยเดินทางมากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารต่อเนื่อง

บรรยากาศที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารภายหลังมีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนได้ทยอยเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในพระอุโบสถอย่างต่อเนื่อง แม้จะเลยกำหนดเวลาที่วัดจะปิดพระอุโบสถแล้ว

กราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9

วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กันอย่างเนืองแน่น ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

จนท.จัดแถวประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9

ประชาชนเนืองแน่นวัดบวรนิเวศวิหาร เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในช่วงบ่ายทางวัดได้จัดแถวให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในพระอุโบสถ อย่างเป็นระเบียบ

วัดบวรนิเวศวิหารขยายเวลาเปิดกราบพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ถึง 21.30 น.

ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนืองแน่นวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 แน่นวัดบวรฯ

วัดบวรนิเวศวิหาร ขยายเวลาเปิดให้กราบพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 9 จากเดิมตั้งแต่ 06.00-17.00 น. เป็น 06.00-21.00 น.ของวันนี้ เนื่องในวันครบรอบ 2 ปีแห่งการสวรรคต

ปชช.กราบสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร ร.9 วัดราชบพิธฯ

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาชนทยอยกราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร

บรรยากาศที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯ ประชาชนจำนวนมากเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ

สธ.ส่งทีมแพทย์ดูแลประชาชนรอบพระเมรุมาศ 10 จุด และอีก 2 จุดที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯในการเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารในหลวง รัชกาลที่ 9

เปิดเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร

วันนี้วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้ประชาชนกราบพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วัดราชบพิธ เปิดให้กราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร

ประชาชนทยอยเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธฯ

1 2