fbpx

เร่งรวบรวมข้อมูลพระคนกลางรับเงิน “กาโตะ”

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายมหานิกาย เร่งรวบรวมข้อมูล “พระคนกลาง” ที่รับเงิน 3 แสนบาท จาก “กาโตะ” เพื่อปิดข่าว เสนอคณะสงฆ์ผู้ใหญ่พิจารณา