fbpx

“ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์” ประกาศลำปางปลอดโควิด 100%

“ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์” ประกาศลำปางปลอดโควิด 100% หลังผู้ป่วยรายสุดท้ายรักษาหายกลับบ้านแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม