fbpx

ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าจับกุมผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้า

ตำรวจ คฝ.พยายามใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าจับกุมผู้ชุมนุมที่ถอยร่นมาบริเวณถนนพิษณุโลก แต่ถูกต่อต้านจากชาวบ้านในชุมชน