fbpx

ผอ.ศปก.ศบค. ย้ำพร้อมปรับมาตรการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ผอ.ศปก.ศบค. เตรียมประเมินผลจากมาตรการที่ออกมาใน 7 วัน ย้ำพร้อมปรับมาตรการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แจงยังไม่ปิดตลาดสด-ซูเปอร์มาร์เก็ต ห่วงความจำเป็นของประชาชน

ศบค.แจงเกณฑ์ อปท.จัดซื้อวัคซีนโควิด

ผอ.ศปก.ศบค.แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ ศบค.ฉบับล่าสุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สถานพยาบาลเอกชน และภาคเอกชน สามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19