fbpx

“อนุชา” คิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชนชัยนาท

“อนุชา” รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชัยนาท คิกออฟโปรเจกต์ปั้นแบรนด์ 4 ชุมชน ติดอาวุธองค์ความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ก.ท่องเที่ยวฯ จัดงานพลังคนไทย พลังชุมชนไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จับมือภาคเอกชน เปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาไทยระดับพรีเมียม ผลักดันสู่เวทีโลก