fbpx

ผลักดันแผนการเงินภาคประชาชน 5 ปี

ครม. ผลักดันแผนการเงินภาคประชาชน 5 ปี ทำได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 ฟื้นฟู ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ มีรายได้เพิ่ม 1.6 แสนราย กำชับแบงก์รัฐต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

นายกฯ กำชับเร่งผลักดันแผนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันแผนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระตุ้นภาคการผลิต การขนส่ง ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม