fbpx

EXIM BANK โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 64 ช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 9,400 ราย

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2564 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการให้คำปรึกษาและบริการทางการเงินในวิกฤตโควิด-19 ได้ 9,400 ราย วงเงินรวมกว่า 67,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 137,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.62% จากปีก่อน

รัฐบาลเผยผลงานสนับสนุนให้มีการศึกษา-รับฟังความเห็นปชช.-เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม รธน.

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล

รัฐบาลเผยผลงานการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล

รัฐบาลเผยผลงานการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล

รัฐบาลเผยผลงานการแก้ปัญหายาเสพติด-สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้

รัฐบาลเผยผลงานการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้

รัฐบาลเผยผลงานการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้

รัฐบาลเผยผลงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

รัฐบาลเผยรายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่องของรัฐบาล ตัวอย่างผลงานสำคัญของกระทรวงต่างๆ ดังนี้

1 2 3 5