fbpx

เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนจากปัจจัยร่วมโรคประจำตัว

ผอ.กองควบคุมโรคแจงพบเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 68 ราย สาเหตุเป็นเพียงปัจจัยร่วมกับโรคประจำตัว ยืนยันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน