fbpx

สิงห์รถบรรทุกปิดเมืองกาเลส์เพื่อให้ปิดค่ายผู้อพยพ

คนขับรถบรรทุก พนักงานท่าเรือ เกษตรกรและพ่อค้าต่างพากันชุมนุมปิดทางหลวงสายหลักทางเหนือของฝรั่งเศส