fbpx

คิงเพาเวอร์ ได้รับสิทธิ์ร้านปลอดภาษี

ครม. เห็นชอบ ยกเลิกให้การบินไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมอนุมัติ บริษัทคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ได้รับสิทธิ์สิทธิ์ประกอบกิจการ ระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน