fbpx

ออมสินปรับเวลาให้บริการสาขาในพื้นที่สีแดงเข้ม เป็น 09.00-15.00 น.

ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดให้บริการสาขา/หน่วยให้บริการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ค.64 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง