fbpx

กมธ.งบ 66 นัดประชุมทุกวันถึง 3 ส.ค.

กมธ.งบ 66 นัดแรก เลือก “อาคม”นั่งประธาน วางกรอบพิจารณาทุกวัน จ.-ศ. ถึง 3 ส.ค.65 เริ่มพิจารณาภาพรวมด้านเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานแรก ก่อนส่งกลับสภาฯ วาระ 2,3 17-18 ส.ค.

กก.ผู้แทนพิเศษฯ ประชุมแก้ปัญหาใต้นัดแรก

คณะกก.ผู้แทนพิเศษฯ ประชุมนัดแรก ขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นตอบสนองความต้องการประชาชน ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืน

ประชุมนัดแรก 186 รพ.รับเงินบริจาค 5% วาง 3 แนวทางสอบ

คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 186 รพ.รับเงินบริจาค 5% เตรียมเชิญ “มนู สว่างแจ้ง”นักวิชาการอิสระ ให้ข้อมูลสัปดาห์หน้า