fbpx

โคราชซักซ้อมความพร้อมนัดสุดท้ายรับ ค.ร.ม.สัญจร

นครราชสีมา 18 ส.ค.- ผู้ว่าฯ โคราชตามงานเรียกประชุมนัดสุดท้ายซักซ้อมความพร้อมแต่ละหน่วยงานรับ ค.ร.ม.สัญจร 21-22 ส.ค.นี้ โดยเฉพาะข้อมูลโครงการสำคัญที่จะเสนองบประมาณมาพัฒนาจังหวัด มีทั้งด้านบริหารจัดการน้ำและระบบรถไฟรางคู่ ระบุยังไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติของกลุ่มมวลชน วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมหลายฝ่ายอีกรอบมีทั้งตำรวจ   ทหารข้าราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อติดตามความพร้อมดูแลความเรียบร้อยในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้  ดังนั้น จังหวัดจึงต้องเรียกประชุมอีกรอบเป็นนัดสุดท้าย หลังจากได้มอบหมายงานให้แต่ละหน่วยไปดำเนินการทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) รวมถึงพื้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชน ตลอดจนการจัดสถานที่พักของคณะรัฐมนตรี และจัดระเบียบด้านการจราจร ที่สำคัญการเตรียมข้อมูลโครงการพัฒนาในจังหวัดที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อาทิ  โครงการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังเขื่อนลำตะคอง งบประมาณ 4,200 ล้านบาท โครงการยกระดับรถไฟรางคู่ที่ อ.สีคิ้ว และอ.เมือง, โครงการสร้างปอดแห่งใหม่เมืองโคราช 90 ล้านบาท […]