fbpx

นายกฯ ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ เร่งหาวัคซีนเพิ่ม

นายกฯ ห่วงบุคคลากรทางการแพทย์ ย้ำรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลป้องกันให้คนไทยปลอดภัย เร่งเจรจาเพิ่มจัดหาวัคซีนจากหลายบริษัท

นายกฯ มอบเงินให้เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายกรัฐมนตรี มอบเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอบคุณที่เป็นแนวหน้า อดทน เสียสละในการทำงาน ยอมรับสถานการณ์ยังไม่จบในเวลาอันใกล้

นายกฯ ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ – อสม.

นายกฯ ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ 60 ล้าน พร้อมเงินสนับสนุน อสม. 10 ล้าน จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ย้ำการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จะฟังแนวทางสาธารณสุขเป็นหลัก ยึดสุขภาพความปลอดภัยของประชาชน ควบคู่กับปัญหาปากท้อง