fbpx

บอร์ด รฟท.อนุมัติค่าโดยสารสายสีแดง 12-42 บาท 3 ปี

บอร์ด รฟท.อนุมัติในหลักการ กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่ 12-42 บาท เป็นเวลา 3 ปี แต่ยังให้ฝ่ายบริหารส่งเรื่องถามหน่วยงานกระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามวินัยการเงินคลัง ตามแนวทางที่ให้ค่าโดยสารเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่องค์กร