fbpx

สำรวจความพอใจผู้ป่วยล้างไตปรับปรุงการบริการ

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นนำระบบสแกนคิวอาร์โค๊ด สำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไตสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หวังนำข้อมูลปรับปรุงการให้บริการต่อไป

สธ.แจงปัญหาจัดส่งน้ำยาล้างไตส่งล่าช้า

สธ.เผยปัญหาจัดส่งน้ำยาล้างไตล่าช้าเป็นช่วงรอยต่อส่งมอบงานระหว่าง สปสช.-รพ.ราชวิถี องค์การเภสัชแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรษณีย์ไทยเพิ่มรถขนส่งน้ำยาจาก29เป็น 44 คัน

“ระบบสำรองน้ำยาล้างไตยามอุทกภัย”

สปสช. มีข้อตกลงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ในการจัดส่งน้ำยาล้างไต ให้กับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

สปสช.จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยน้ำท่วมภาคเหนือ

สปสช.มั่นใจประสิทธิภาพเครือข่ายจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยล้างไตช่องท้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้รับน้ำยาล้างไตถึงบ้านครบถ้วน