fbpx

คาดสัปดาห์หน้ารู้ผล อาการป่วยของน้ำตาล เดอะสตาร์ 5

คณบดีคณะแพทย์ฯ ศิริราช เผย คาดสัปดาห์หน้ารู้ผล อาการป่วยของน้ำตาล เดอะสตาร์ 5 นำข้อมูลทั้งชิ้นเนื้อ การส่องกล้อง ประวัติรักษามาประกอบกัน