fbpx

ผู้ผลิตยาชั้นนำใช้เทคโนโลยีชั้นสูงร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุข

“นวลพรรณ” ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ พาสื่อชมโรงงานผลิตยาด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูง ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุขให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ