fbpx

ชวนส่องนกเงือกกรามช้าง หลังสวนปาล์มระนอง

นกเงือกกรามช้างกว่า 1,000 ตัว บินมาอาศัยหลังสวนปาล์มชาวบ้าน อ.กระบุรี จ.ระนอง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ก่อนบินอพยพต่อไปทางใต้