fbpx

รัฐบาลเร่งรัด One Map แก้เขตที่ดินรัฐทับซ้อน-รุกป่า

กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. – นายกรัฐมนตรี กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้เร่งรัดปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้มาตราส่วน 1:4000 ทุกหน่วย หรือที่เรียกว่า One Map กำหนดแล้วเสร็จทั่วประเทศในปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของหน่วยงานต่างๆ หากเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ จะสามารถพิสูจน์สิทธิและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. – สำนักข่าวไทย

นายกฯ สั่งการ ทส.เร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

นายกฯ รับทราบความเดือดร้อนชาวบ้าน ต.ไทยสามัคคี และ ต.วังน้ำเขียว สั่งการ ทส. เร่งแก้ปัญหากรณีที่ดินทับซ้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน ลดผลกระทบต่อประชาชน

“อนุชา” ลงพื้นที่ติดตามปัญหาที่ดินทับซ้อน จ.ลพบุรี

ลพบุรี 21 ก.ย. – “อนุชา นาคาศัย” รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเสวนา หัวข้อ อุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Norma และการแก้ไขการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงห้าม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดและร่วมเสวนา หัวข้อ อุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Norma” และหัวข้อ การแก้ไขการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงห้าม โดยได้ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลโคกตูม ที่พบว่าเกิดการทับซ้อนกันในส่วนของ 2 พระราชกฤษฎีกา คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2479 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในประโยชน์ในการประชาสงเคราะห์ พ.ศ.2548 ซึ่งผลจากการเสวนานับว่าเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป. – สำนักข่าวไทย

รัฐมนตรีเกษตรฯเร่งสร้างผลงานเจรจีนซื้อข้าว-แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

กรุงเทพฯ23 พ.ย.-“เฉลิมชัย” ขอให้จีนเร่งขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวล็อตที่ 2 คาดส่งออกข้าวไทยเพิ่มอีกมากกว่า 1 ล้านตัน ด้าน “ธรรมนัส” ลงพื้นที่นราธิวาส เสนอ ใช้วันแมป แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน เร่งจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ใน6 เดือน

นอภ.สามร้อยยอดเผยที่ดินครอบครัวแพรวาไม่มีข้อพิพาท

นายอำเภอสามร้อยยอดระบุครอบครัว “แพรวา” ประกาศขายที่ดินโฉนด 21 ไร่ ไม่มีทับซ้อนและไม่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์ดอนทะเลที่อยู่ระหว่างขอรังวัด เพื่อออก นสล.