fbpx

ป.ป.ช. จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสร้างเยาวชน Anti corruption Young Leaders

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตาก ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก จัดกิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti corruption Young Leaders ครั้งที่ 1 เพื่อหวังให้เยาวชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการป้องกันการทุจริต

คณะ สว.ขึ้นเหนือพบชาวลำปางร่วมต่อต้านทุจริต เล็งแม่ทะเป็นต้นแบบอำเภอช่อสะอาด

คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบประชาชนชาวลำปางร่วมกันต่อต้านการทุจริตในโครงการช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตหวังอำเภอแม่ทะลำปางเป็นอำเภอแรกของประเทศที่จะเป็นอำเภอช่อสะอาด

ปลัด มท.ออกประกาศเจตจำนงสุจริต ป้องกันการทุจริต

ปลัดมหาดไทย ออกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพิ่มมาตรฐานป้องกันการทุจริตเชิงรุก เน้นข้าราชการมีคุณธรรม

ภตช.ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ รมว.ศธ.

ภาคีเครือข่ายต้านทุจริตฯ ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ รมว.ศธ.กรณีเปลี่ยนหลักสูตรอบรมวิทยฐานะโครงการพัฒนาครูของ สพฐ. อาจขัด พ.ร.บ.ฮั้วประมูล