fbpx

อุตุฯ เผยอีสาน-กลาง-ตอ. อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาฯ แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ

อุตุฯ เผยไทยตอนบนเช้าอากาศเย็น-ลมแรง

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตนอบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กับมีลมแรง ส่วนอีสานตอนล่าง และตะวันออก มีฝนเป็นบางพื้นที่

อุตุฯ เผยอีสานอากาศเย็นลง

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน อากาศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้น

เหนือตอนล่าง-อีสานตอนล่าง-กลางตอนล่าง-ตอ. ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลางตอนล่าง และตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% และมีลมกระโชกแรง

อุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง-อีสาน-ตอ.-ใต้ ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เตือนพายุโนอึลส่งผลประเทศไทยฝนตกหนัก-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนพายุโซนร้อนโนอึลจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ จ.มุกดาหาร ในช่วงค่ำวันนี้ (18 ก.ย.) ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรง

อุตุฯ เตือนตะวันออก-ใต้ ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เตือนใต้-ตะวันออก ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน มีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เผยอีสาน-ตะวันออก-ใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-ตอ.-ใต้ ฝนตกหนัก กทม.ฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 70%

1 2 3 4 19