fbpx

ผู้แทน ก.แรงงาน ตรวจสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พบคนต่างด้าวทำผิดกฎหมาย 26 ราย และนายจ้าง 4 ราย

บุกตรวจสถานประกอบการในห้างดัง พบ 2 ร้านฝ่าฝืน

ตำรวจบุกตรวจสถานประกอบการในศูนย์การค้าชื่อดัง ย่านปทุมวัน หลังมีการแชร์คลิปการเข้าใช้บริการในพื้นที่และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนประกาศ กทม. พบ 2 ร้านฝ่าฝืน ปล่อยให้นั่งดื่มเกินเวลา